საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ ირაჯ ალიფურფარდის სადისერტაციო ნაშრომის დისტანციური დაცვა

ახალი ამბები

20 ივლისს, 12:00 საათზე, პროგრამა Zoom-ის გამოყენებით გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ირაჯ ალიფურფარდის სადისერტაციო ნაშრომის „გლუკოზის მეტაბოლიზმის რეგულირება TNF-α-ს სასიგნალო სისტემის და MIG1 გენის საშუალებით“ დისტანციური დაცვა ინგლისურ ენაზე.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი ნელი დათუკიშვილი

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე დასწრების მსურველებმა გთხოვთ მოგვმართეთ შემდეგ
ელექტრონულ ფოსტაზე: sciences_medicine@iliauni.edu.ge
ბანერები