საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ გიორგი მარგველანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

პირველ ივლისს, 15:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, გიორგი მარგველანის სადისერტაციო ნაშრომის  „მეხსიერების მოლეკულური მექანიზმები წიწილებში მხედველობითი შთაბეჭდვის დროს“ დაცვა.

დრო: 1-ლი ივლისი, 15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: G 106 აუდიტორია  (გ. წერეთლის ქ. №1), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები