საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ გიორგი ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად

ღონისძიებები

27 ივლისს, 12:00 საათზე, გაიმართება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის „პროპიონის მჟავას სისტემური ზემოქმედების ეფექტი ახალგაზრდა მამრი ვირთაგვების ქცევაზე და თავის ტვინის სტრუქტურა/ულტრასტრუქტურაზე. ცხოველების პროპიონის მჟავას აუტიზმის მოდელის შემდგომი განვითარება“ დისტანციური დაცვა პროგრამა Zoom-ის გამოყენებით.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მზია ჟვანია

დაცვაზე დასწრების მსურველებმა გთხოვთ მოგვმართოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: sciences_medicine@iliauni.edu.ge

ბანერები