საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დერმატო-ვენეროლოგიის რეზიდენტურის გასაუბრების შედეგები

დერმატო-ვენეროლოგიის რეზიდენტურის გასაუბრების შედეგები:

კოდი

ქულა

003 8
006 6
002 5,5
005 5
001 5
004 2

 

2022 წელი

ბანერები