საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დერმატო-ვენეროლოგიის პროგრამის მიღებაზე გასაუბრების შესახებ

ახალი ამბები

დერმატო-ვენეროლოგიის პროგრამის მიღებაზე გასაუბრება ჩატარდება 16 ნოემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, G 409 კაბინეტში.

გასაუბრებაზე შემოწმდება კანდიდატის :

  • დარგობრივი ცოდნა;
  • ინგლისური ენის ცოდნა;
  • განხილული იქნება კანდიდატის პრაქტიკულ და კვლევით აქტივობებში მონაწილეობა.

კანდიდატი თავისი სარეგისტრაციო კოდით განსაზღვრულ დროს გამოცხადდება გასაუბრებაზე:

კოდი დრო
001 17:00
002 17:00
003 17:00
004 17:30
005 17:30
006 17:30
007 18:00
008 18:00
009 18:00
010 18:00

 

2022 წელი

ბანერები