საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინდივიდუალური მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები ინდივიდუალური მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი გთავაზობთ ინდივიდუალური მიღებით შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს:                                                                                                                                      საკონტაქტო ინფორმაცია:

➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
დეკანის ოფისი - H კორპუსი 119 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
sciences_engineering@iliauni.edu.ge

ბანერები