საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერთიანი მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები ერთიანი მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი გთავაზობთ ერთიანი მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: 

ბანერები