საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

დიხამინჯია ნანა პროფესორი კომპიუტერული და ელექტრონული
ინჟინერიის მიმართულებით
რაისნერი ოლივერ პროფესორი კავკასიის კვლევების და ევროპისმცოდნეობის
მიმართულებით
ქიში ოზგურ პროფესორი სამოქალაქო ინჟინერიის
მიმართულებით
აბდალაძე ოთარ პროფესორი მცენარეთა ეკოლოგიის მიმართულება
ბესიკ სტვილია პროფესორი ბიბლიოთეკების მონაცემთა მართვისა და სოციალური ინფორმატიკის მიმართულებით
 ნერსესიანი ალექსანდრე პროფესორი თეორიული ფიზიკის მიმართულებით
ჯავახიშვილი ზურაბი პროფესორი გეოფიზიკის მიმართულებით
თარხნიშვილი დავით პროფესორი ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
კიკვიძე ზაალ პროფესორი ეკოლოგია
ხიმშიაშვილი გიორგი პროფესორი მათემატიკა
გვილია ირმა პროფესორი ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
 ელაშვილი მიხეილ პროფესორი გეოფიზიკის მიმართულებით 
კორტ ანდერსონი პროფესორი მოლეკულური და ევოლუციური გენეტიკის  მიმართულბით
მიქელაძე დავითი პროფესორი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
სოლომონია რევაზ პროფესორი მოლეკულური ბიომეცნიერებების
მურუსიძე ივანე პროფესორი ფიზიკა
სვანაძე მერაბ პროფესორი მათემატიკა
მენაბდე გიორგი პროფესორი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
გეგელაშვილი გიორგი პროფესორი მოლეკულური ბიოქიმია
ჯანელიძე მარინა პროფესორი ნეირობიოლოგიის
ახალკაცი მაია პროფესორი მცენარეთა რეპროდუქციული ბიოლოგიის და მცენარეთა მორფოლოგიის მიმართულებით
გავაშელიშვილი ალექსანდრე პროფესორი ეკოლოგია-კონსერვაციული ბიოლოგია
კოპალიანი ნათია პროფესორი ნეიროფიზიოლოგია
გურიელიძე ზურაბ პროფესორი კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით
დარჩია ნატო პროფესორი ნეირობიოლოგია
ლეფსვერიძე ეკა პროფესორი ნეირობიოლოგია
ჟვანია მზია (ია) პროფესორი ნეიროანატომია
ჯაფარიძე გიორგი პროფესორი კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის მიმართულებით (ნანოფიზიკა)
თავხელიძე ავთანდილი პროფესორი ფიზიკის მიმართულებით (კვანტური ეფექტები ნანოსტრუქტურაში)
კახნიაშვილი თინათინ პროფესორი  ასტროფიზიკის
რამიშვილი ალექსანდრე პროფესორი არქიტექტურის
გამყრელიძე გიგა (გიორგი) პროფესორი ნეიროფიზიოლოგია
კოკაია მერაბ პროფესორი ნეირობიოლოგია
ოკუჯავა მიხეილი პროფესორი სამედიცინო რადიოლოგიის მიმართულებით 
მუხიგულაშვილი სულხან  პროფესორი ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორია
გოდოლაძე თეა ასოცირებული პროფესორი გეოფიზიკის მიმართულებით
მაღალაშვილი არჩილი ასოცირებული პროფესორი გეოლოგიის მიმართიულებით
კუპატაძე ია ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურის მიმართულებით
ალიაშვილი თეიმურაზ ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის მიმართულებით
მეტრეველი ნუნუ ასოცირებული პროფესორი ბიოფიზიკის მიმართულებით
ფარცხალაძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით
თოდუა მაია ასოცირებული პროფესორი ატმოსფეროს და ახლო კოსმოსის ფიზიკის
მიმართულებით
მიდოდაშვილი პავლე ასოცირებული პროფესორი ფიზიკის (ველის კვანტური თორიის)  
თუთბერიძე მიხეილ ასოცირებული პროფესორი კომპიუტერული მეცნიერებები
ბაღათურია იური ასოცირებული პროფესორი გამოყენებითი ფიზიკის მიმართულებით
თავართქილაძე ზურაბ ასოცირებული პროფესორი ფიზიკისა და მათემატიკის მიმართულებით (ელემენტალურ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია
მაზიაშვილი მიხეილი ასოცირებული პროფესორი ელემენტარული ნაწილაკების და კოსმოლოგია
როგავა ანდრია ასოცირებული პროფესორი ასტროფიზიკა
ჯავახიშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი ასტრონომია
დიდებულიძე გოდერძი ასოცირებული პროფესორი ატმოსფერო-იონოსფეროს, ფიზიკის მიმართულებით
კუხიანიძე ვასილი  ასოცირებული პროფესორი
აასტროფიზიკა-ასტრონომია
მანჯავიძე ნინო ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის მიმართულებით
მათიაშვილი ზურაბ ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურის მიმართულებით
წვერავა მიხეილ ასოცირებული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით
ჯეჯელავა ჯუანშერ ასოცირებული პროფესორი ნაწილაკთა ფიზიკის მიმართულებით
მარგველაშვილი მურმან ასოცირებული პროფესორი მდგრადი განვითარებისა და ენერგეტიკული კვლევების  მიმართულებით 
ოქროსცვარიძე ავთანდილი ასოცირებული პროფესორი გეოლოგიის მიმართიულებით
ბახტაძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი ციტოგენეტიკის მიმართულება
ზაზანაშვილი ნუგზარი ასოცირებული პროფესორი ლანდშაფტმცოდნეობის და ბუნების მიმართ.
სიხარულიძე შალვა ასოცირებული პროფესორი ბოტანუკური ბაღების სტრატეგიისა და მენეჯმენტის მიმართულებით
შანშიაშვილი ლალი ასოცირებული პროფესორი ნეიროქიმიის მიმართულებით
ონიანი ნიკოლოზ ასოცირებული პროფესორი ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
მოსულიშვილი მარინე ასოცირებული პროფესორი უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა
ბაცაცაშვილი ქეთევანი ასოცირებული პროფესორი ბოტანიკა
მურცხვალაძე მარინე ასოცირებული პროფესორი კონსერვაციული გენეტიკა
ჯაფოშვილი ბელა ასოცირებული პროფესორი იხტიოლოგია
მაისურაძე ლია ასოცირებული პროფესორი მედიკო-ბიოლოგიური მეცნირებების  
რაქვიაშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა
ლორთქიფანიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ნეირობიოლოგია
ჟურავლიოვა ელენე ასოცირებული პროფესორი ბიოქიმია
ბარბაქაძე თამარ ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
ნოზაძე მაია ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ნეირობიოლოგიის
დათუკიშვილი ნელი ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით
კიკვიძე მარინე ასოცირებული პროფესორი ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით 
ბასიშვილი თამარი ასოცირებული პროფესორი ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
კუპატაძე ქეთევან ასოცირებული პროფესორი ქიმია, ბიოქომია
კიღურაძე-გოგილაშვილი ქეთევანი ასოცირებული პროფესორი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
ბერიშვილი-ბერნი ეკატერინე ასოცირებული პროფესორი სამედივცინო ბიოლოგიური კვლევები
ჯაფარიძე დარეჯან ასოცირებული პროფესორი ასტრონომიის  მიმართულებით
მაჭარაშვილი ირაკლი ასოცირებული პროფესორი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით
აბიათარი ივანე ასოცირებული პროფესორი სამედიცინო ბიოლოგიური კვლევების მიმართულებით 
შერგელაშვილი ბიძინა ასოცირებული პროფესორი ასტრონომია და ასტროფიზიკა
ზაუტაშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურის მიმართულებით
ჯანელიძე ზურაბი ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფიის
მიმართულებით
კაპანაძე ბიძინა ასოცირებული პროფესორი ასტრონომია -
ასტროფიზიკის
მიმართულებით
ქინქლაძე თამარ ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურის მიმართულებით
სიმონია ირაკლი ასოცირებული პროფესორი ასტრონომიის
ვეშაპიძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი ექსპერიმენტული ფიზიკის მიმართულებით
კანკია ბესიკ ასოცირებული პროფესორი ბიოფიზიკის მიმართულებით
ღოღობერიძე გრიგოლ ასოცირებული პროფესორი ასტროფიზიკა
ზაქარაშვილი თეიმურაზ ასოცირებული პროფესორი ასტროფიზიკა ასტრონომია
შენგელია ია ასოცირებული პროფესორი გეოფიზიკის მიმართულებით
რამიშვილი გიორგი
ასოცირებული-პროფესორი ასტრონომიის  მიმართულებით
დალაქიშვილი გიორგი
ასოცირებული-პროფესორი ფიზიკის
მიმართულებით
თევდორაძე ეკატერინე      
 ასოცირებული პროფესორი   მოლეკულური ვირუსოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის მიმართულებით
ჯორჯიაშვილი ნატო ასისტენტ-პროფესორი გეოფიზიკის მიმართულებით
გიგიბერია მალხაზი ასისტენტ-პროფესორი გეოფიზიკის მიმართულებით
ბასილაია გიორგი ასისტენტ-პროფესორი კომპიუტერული ინჟინერია
ამირანაშვილი ირაკლი ასისტენტ-პროფესორი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
მარინუს გებჰარდტი ასისტენტ-პროფესორი ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის (საძოვრების მენეჯმენტი )მიმართულებით
მუმლაძე ლევან ასისტენტ-პროფესორი  ეკოლოგიისა და უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულება
ყოჩიაშვილი ნინო ასისტენტ-პროფესორი ასტრონომიის მიმართულებით
ქუმსიაშვილი ლაურა ასისტენტ-პროფესორი არქიტექტურის მიმართულებით
ბახტაძე  ნათია ასისტენტ-პროფესორი ხელოვნების ისტორიის მიმართულებით
შალვა ბარჯაძე ასისტენტ-პროფესორი უხერხემლოთა ზოოლოგიის მიმართულებით
ნინო ჩხეიძე ასისტენტ-პროფესორი თეორიული ასტროფიზიკის მიმართულებით
ბანერები