საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

მიმდინარე საქმიანობა და კვლევები

  • მცენარეული ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული გამოყენების ტექნიკური სტანდარტები და მათი როლი;
  • ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის კვლევა საქართველოში;
  • ალტერნატიული, განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების კვლევა და პრაქტიკული დანერგვა;
  • ბიოსაწვავის წარმოების და დანერგვის საფუძვლები; 
  • ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების საქალაქო სემინარის წარმართვა.
ბანერები