მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა ესპანურ ენაში

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სერვანტესის ინსტიტუტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად 2023 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა (DELE) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება სამჯერ.

  1. ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა (DELE) სასკოლო დონეებისათვის A1, A2/ B1 ჩატარდება 12 მაისს; ხოლო A1, A2, B1, B2, C1, C2 ენობრივი დონეებისთვის – 13 მაისს. 

    ამ თარიღებისთვის ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაზე (DELE) გასვლის მსურველების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 15 მარტი (ორშაბათი-პარასკევი, 11:00-17:00 სთ).

  2. ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა (DELE) სასკოლო დონეებისათვის A2, B1, B2, C1 ჩატარდება 7 ივლისს.

    ამ თარიღისთვის ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაზე (DELE) გასვლის მსურველების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 10 მაისი (ორშაბათი-პარასკევი. 11:00-17:00 სთ).

  3. ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა (DELE) სასკოლო დონეებისათვის A1, A2/ B1 ჩატარდება 17 ნოემბერს, ხოლო A1, A2, B1, B2, C1, C2 ენობრივი დონეებისთვის – 18 ნოემბერს.

    ამ თარიღებისთვის ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაზე (DELE) გასვლის მსურველების რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 11 ოქტომბერი (ორშაბათი-პარასკევი, 11:00-17:00 სთ).

ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაზე (DELE) გასვლის მსურველებმა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 204) რეგისტრაციისათვის უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფურცელი და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
ბ) გამოცდაზე დარეგისტრირებისთვის საჭირო გამოცდის დონის შესაბამისი თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ ანგარიშზე: მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში – სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ს/კ 204861970 მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი – 708997261,
მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი – TRESGE22. დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს გამოცდებში მონაწილე პირის გვარი, სახელი და თანხის ჩარიცხვის დანიშნულება (DELE-ს გამოცდის საფასური).

ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდაში (DELE) მონაწილეობის მსურველთათვის გამოცდის საფასური:

დონე A1 – 81 ₾.
დონე A2 – 85 ₾ .
დონე B1 – 90 ₾.
დონე B2 – 127 ₾.
დონე C1 – 150 ₾.
დონე C2 – 164 ₾.

სასკოლო დონე:

დონე A1 – 81 ₾.
დონე A2/ B1 – 90 ₾.

2023 წელი

ბანერები