მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განახლებული განრიგი

ახალი ამბები

სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით შეიცვალა 2018-19 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის კონფერენციათა სერიის განრიგი. კონფერენციები გაიმართება 21-30 იანვარს შემდეგი მიმართულებებით:

  • საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება, ევროპისმცოდნეობა – 21 იანვარი, A101 აუდიტორია
  • სოციოლოგია და ფსიქოლოგია – 22 იანვარი, A101 აუდიტორია
  • განათლება – 23 იანვარი, A101 აუდიტორია
  • არქეოლოგია, ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობა – 24 იანვარი, B201 აუდიტორია
  • თავისუფალი მეცნიერებები და ფილოსოფია – 29 იანვარი, A101 აუდიტორია
  • ფილოლოგია, ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა, კულტურის კვლევები – 30 იანვარი, A101 აუდიტორია

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები