მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სტიპენდია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის წარმატებული სტუდენტისთვის

ახალი ამბები

კონრად ადენაუერის ფონდის წარმომადგენლობა სამხრეთ კავკასიაში 2022-2023 სასწავლო წლისთვის აწესებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 800 ლარის ოდენობით რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის 2 წარმატებული სტუდენტისთვის.

სტიპენდიატს შესაძლებლობა ექნება სწავლის პერიოდში მოამზადოს კვლევა საქართველოში საბჭოთა პერიოდში რელიგიასთან დაკავშირებულ საკითხზე.

ინიციატივის მიზანია რელიგიის კვლევებში ახალი ცოდნის შექმნა, რელიგიის საკითხებზე სამეცნიერო კვლევებისა და ახალგაზრდა მკვლევრების მხარდაჭერა.

სტიპენდიის მიღების წინაპირობა – რელიგიის კვლევებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაში მაღალი მაჩვენებელი და საუკეთესო კვლევითი პროექტის წარდგენა.

დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე.

2022 წელი

ბანერები