მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ესეების კონკურსი „COVID-19 პანდემიასთან გამკლავება: სტუდენტების პერსპექტივა“

კონკურსები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი კვლევების ცენტრი 25 ივლისიდან 25 აგვისტომდე აცხადებს სტუდენტური ესეების კონკურსს. შერჩეული ესეები წარდგენილი იქნება კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართება პროექტის „ცოდნისა და პარტნიორობის გაძლიერება დამხმარე პერსონალის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის შესახებ პანდემიის პირობებში (IPP)“ ფარგლებში 26 სექტემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

წარდგენილი ესეი უნდა აღწერდეს პირად გამოცდილებას ან/და თანატოლებზე დაკვირვებებს COVID-19 პანდემიით გამოწვეული სტრესისა და მასთან გამკლავების ხერხების შესახებ.

პრიორიტეტი მიენიჭება ნაშრომებს, რომლებშიც ავტორები მოახერხებენ კონკრეტული შემთხვევების განხილვით მკითხველებისთვის ნათელი გახადონ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნების მნიშვნელობა კრიზისულ სიტუაციაში.

ნაშრომებს შეარჩევენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევრები და საქართველოს წითელი ჯვრის წარმომადგენლები.

ესეის მოთხოვნები:

  • კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხურის სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულების სტუდენტებს;
  • ესეის მოცულობა უნდა იყოს 1000-2000 სიტყვა, შრიფტი – Sylfaen; შრიფტის ზომა – 12; ინტერვალი – 1,5;
  • ესეის უნდა დაურთოთ Curriculum Vitae;
  • ნაშრომი უნდა ეკუთვნოდეს წარმდგენ პირს, პლაგიატის შემთხვევაში ნაშრომი არ განიხილება.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 25 აგვისტო

დაგვიანებული განაცხადები არ განიხილება.

განაცხადი უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე cas@iliauni.edu.ge
სათაურის ველში (subject) მიუთითეთ – COVID 19 პანდემიასთან გამკლავება – სტუდენტების პერსპექტივა.

წერილში მიუთითეთ სახელი და გვარი, სასწავლო პროგრამის დასახელება, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.

შერჩეული ესეების ავტორებს გადაეცემათ კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

IPP პროექტს აფინანსებს ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი (ECHO), თანადაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADA) მიერ და ხორციელდება საქართველოს, სომხეთისა და ავსტრიის წითელი ჯვრის ორგანიზაციებთან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ინსბრუკის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით.

2022 წელი

 

ბანერები