მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტების – ელენე კეკელიასა და ნათია ნაცვლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

ახალი ამბები

27 ივლისს, 13:00-დან 18:30 საათამდე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში „ლიგამუსი“ გაიმართება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდიციპლინური სადოქტორო პროგრამის კულტურის კვლევების მიმართულების დოქტორანტების – ელენე კეკელიას და ნათია ნაცვლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა.

ელენე კეკელიას სადისერტაციო ნაშრომის „მე-20 საუკუნის მონუ მენტების ნაციონალური ნარატივები საქართველოში“ ხელმძღვანელია პროფ. გიგა ზედანია.

ნათია ნაცვლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „კათოლიკური ეკლესიები საქართველოში: ისტორია და არქიტექტურა“ ხელმძღვანელია პროფ. ნინო ჭიჭინაძე.


დრო: 27 ივლისი, 13:00 საათი

ადგილმდებარეობა: წიგნის სახლი „ლიგამუსი“ (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები