მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ ნინო იმედაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

20 მაისს, 11:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 106 აუდიტორიაში მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის პოლიტიკის მეცნიერება დოქტორანტი ნინო იმედაშვილი დაიცავს სადისერტაციო ნაშრომს „თვალი-თვალის წილ“ ნატო-რუსეთის ურთიერთქმედების და რუსეთის არაერთგვაროვანი ინტერვენციების ახსნა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – სერგი კაპანაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

სამუშაო ენა: ქართული

დრო: 20 მაისი, 11:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია, გ. წერეთლის ქ. №1

დასწრება თავისუფალია.

2024

ბანერები