მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016

2016 წელს დაცული დისერტაციები

,,თანამედროვე ჩეჩნური ნაციონალიზმის ნიშნები და თავისებურებები" - ნიკოლოზ ჯანელიძე

,,მითოდრამის ჯგუფური ფსიქოთერაპიული მიდგომის კვლევა ქცევითი პრობლემების მქონე მოზარდებში“-თინათინ თიაბაშვილი

,,საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში: ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები" - არჩილ აბაშიძე

,,მასწავლებლის შეფასება საქართველოში პროფესიული კაპიტალის პერსპექტივიდან“- ნათია ანდღულაძე

,,კონსტიტუციური პროცესების განვითარება პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია (Post World War I Constitutional Developments in Central and Eastern Europe and the 1921 Constitution of Georgia)"  - გიორგი პაპუაშვილი

 ,,სტატიკური განზომილებიანი ზმნები და მათი სწავლების თავისებურებები ქართულის, როგორც მეორე ენის სფეროში“  - თინათინ კიღურაძე

,,ვიზუალური ნიშნების ტრანსფორმაცია: მხატვრული ფორმები და კონცეფციები პოსტმოდერნისტული ხელოვნების ქართულ ვერსიაში“- ხათუნა ხაბულიანი

ქართული ფოლკჯაზი და ეთნოჯაზი -   პარტიტურები -ირინე ებრალიძე

ბანერები