მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდია

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სტიპენდიები ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის წარმატებული სტუდენტებისთვის

ახალი ამბები

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სამაგისტრო პროგრამის „თანამედროვე საქართველოს ისტორია“ წარმატებული სტუდენტებისთვის დააწესებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 250 ევროს ოდენობით. 

სტიპენდიას ყოველთვიურად მიიღებენ ის სტუდენტები, რომლებიც სამაგისტრო პროგრამის შიდაშესარჩევ პროცედურებზე საუკეთესო შედეგებს აჩვენებენ. სტიპენდიის შენარჩუნება დამოკიდებული იქნება სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებაზე სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის პერიოდში.

გამოქვეყნების თარიღი: 25 ივნისი, 2020 წელი

ბანერები