მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ირაკლი ხვადაგიანი

ირაკლი ხვადაგიანი

ირაკლი ხვადაგიანი

2005-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ჟურნალისტიკის სპეციალობაზე. 2010-2013 წლებში სწავლობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების ფაკულტეტზე, სპეციალობა - კავკასია ევროპულ და გლობალურ კონტექსტში. 2014 წლიდან არის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 2010 წლიდან არის "საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის" მკვლევარი.

რჩეული პუბლიკაციები

საქართველოს დამფუძნებელი კრება - 1919. SovLab, თბილისი, 2017  წ.

Vademecum – Georgia, Budnesstiftung aufarbeitung/SovLab, Tbilisi, 2017.

დაკარგული ისტორია - საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი, SovLab, თბილისი, 2016  წ.

წიგნები

ტერორის ტოპოგრაფია - საბჭოთა თბილისი. SovLab, თბილისი, 2011 წ.

დაკარგული ისტორია - მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ. SovLab, თბილისი, 2012 წ.

ინიციატივა ცვლილებებისათვის. თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდილება საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციამდე. წიგნი 1. სათემო განვითარების ცენტრი, თბილისი, 2015 წ.

ინიციატივა ცვლილებებისათვის. თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდილება საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციამდე. წიგნი 2.  სათემო განვითარების ცენტრი, თბილისი, 2016 წ.

ერობა - თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში, 1918. SovLab, თბილისი, 2017 წ.

პირისპირ; ზეპირი ისტორიების საბჭოთა ტერორზე, ტომი I, SovLab, თბილისი, 2019 წ.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

iraklikhvadagianni@gmail.com

593 785901

E107 ოთახი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5

ბანერები