მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ვეტა ლაზარაშვილი - ცენტრის დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სამედიცინო ანთროპოლოგი

ბანერები