მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების სკოლის სტრუქტურა

განათლების სკოლის სტრუქტურა

სკოლის მართვის ორგანოები


სკოლის ხელმძღვანელი:
სკოლის საბჭო:
სკოლის საერთო კრება:
სკოლის მრჩეველთა საბჭო.

ბანერები