ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამაგისტრო პროგრამების ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) და ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი, განათლების ადმინისტრირება ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები

ახალი ამბები

სამაგისტრო პროგრამების ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) და ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი, განათლების ადმინისტრირება  ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები.

იმ შემთხვევაში თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი ვერ გადალახავს პროგრამით განსაზღვრულ ინგლისური ენის გამოცდის მინიმალურ ზღვარს გამოეთიშება კონკურსს.

საპრეტენზიო განაცხადების გადმოგზავნის ვადაა 2020 წლის 3 სექტემბერი 00:00 საათამდე. ელ. მისამართი bte@iliauni.edu.ge. 

საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები