ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები – გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია ქვემოთ ჩამოთვლილი პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, ადგილმდებარეობისა და ფორმატის შესახებ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება დისტანციურად, გასაუბრებები ყველა მიმართულებაზე ჩატარდება პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით.

ელპლატფორმა Zoom-ის გადმოწერაზე, შესაბამისი ტექნიკური (აუდიო და ვიდეო) პარამეტრების გამართვაზე, ასევე მის სივრცეში უწყვეტი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლია აპლიკანტი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და წინასწარ შეამოწმოთ გამოცდის დისტანციურად ჩაბარებისთვის მზადყოფნა და გამოცდის დროს ხელთ იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც კომისიას ონლაინ წარუდგენთ. 

რეგისტრაციის დროს თქვენ მიერ მითითებულ ელფოსტაზე გამოცდის წინა დღეს გამოცდის კოორდინატორისგან მიიღებთ წერილს გამოცდაზე დასწრების ბმულით.

იხილეთ, გამოცდის შეფასების რუბრიკა

იხილეთ,  ქეისის ნიმუში

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის განრიგი:

 2021 წელი

ბანერები