ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების პირველადი შედეგები

ახალი ამბები

ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 161 პირველადი შედეგები

MBA (ENG) – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 50 პირველადი შედეგები

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 30 პირველადი შედეგები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 60 პირველადი შედეგები

ტექნოლოგიების სკოლა

პროგრამული ინჟინერია – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 10 პირველადი შედეგები

თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 16 პირველადი შედეგები

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 3 პირველადი შედეგები

ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 15 პირველადი შედეგები

განათლების სკოლა

განათლების ადმინისტრირება – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 55 პირველადი შედეგები

სპეციალური განათლება – ვაკანტური ადგილების რაოდენობა – 20 პირველადი შედეგები

მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოგზავნონ 2021 წლის 14 სექტემბრის 18 საათის ჩათვლით, ელ. მისამართზე bte@iliauni.edu.ge,  საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში. 

მაგისტრობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება 2021 წლის 16 სექტემბერს.

2021 წელი

 

ბანერები