ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების პირველადი შედეგები

ბიზნესის სკოლა 

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 200  პირველადი შედეგები 
  • MBA (ENG) - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 60  პირველადი შედეგები 
  • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 30 პირველადი შედეგები პირველადი შედეგები ამავე გვერდზე აიტვირთება 14 სექტემბერს და აღნიშნული პროგრამების მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოაგზავნონ 2020 წლის 15 სექტემბრის 18 საათის ჩათვლით, ელ. მისამართზე bte@iliauni.edu.ge, საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში. 
  • საზოგადოებრივი ურთიერთობები - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 60 პირველადი შედეგები

მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოაგზავნონ 2020 წლის 9 სექტემბრის 18 საათის ჩათვლით, ელ. მისამართზე bte@iliauni.edu.ge,საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში. . საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე, განმეორებითი გამოცდა ჩატარდება 11 სექტემბერს. განმეორებით გამოცდის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ვებ.გვერდზე .

 ტექნოლოგიების სკოლა

  • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები -ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 15 პირველადი შედეგები
  • პროგრამული ინჟინერია - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 10 პირველადი შედეგები პირველადი შედეგები ამავე გვერდზე აიტვირთება 14 სექტემბერს და აღნიშნული პროგრამების მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოაგზავნონ 2020 წლის 15 სექტემბრის 18 საათის ჩათვლით, ელ. მისამართზე bte@iliauni.edu.ge, საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში. 
  • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 16 პირველადი შედეგები
  • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის - - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 6 პირველადი შედეგები
  • ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება - ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 13 პირველადი შედეგები 

მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოაგზავნონ 2020 წლის 9 სექტემბრის 18 საათის ჩათვლით, ელ. მისამართზე bte@iliauni.edu.ge, საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში. . ზემოთ ჩამოთვლილ სამაგისტრო პროგრამაზე, განმეორებითი გამოცდა ჩატარდება 11 სექტემბერს. განმეორებით გამოცდის შესახებ ინფორმაციას განთავსდება ვებ.გვერდზე .

განათლების სკოლა 

პირველადი შედეგები ამავე გვერდზე აიტვირთება 14 სექტემბერს და აღნიშნული პროგრამების მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა გადმოაგზავნონ 2020 წლის 15 სექტემბრის 18 საათის ჩათვლით, ელ. მისამართზე bte@iliauni.edu.ge, საპრეტენზიო განაცხადის ნიმუში. 

 მაგისტრობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება 2020 წლის 17 სექტემბერს

ბანერები