ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია ქვემოთ ჩამოთვლილი პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, ადგილმდებარეობისა და ფორმატის  შესახებ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია! 

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება დისტანციურად, გასაუბრებები ყველა პროგრამისთვის ჩატარდება პლათფორმა Zoom-ის, ხოლო წერითი კომპონენტები  პლატფორმა Elearning.iliauni.edu.ge -ს გამოყენებით, გამონაკლისი პროგრამებია: თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები და პროგრამული ინჟინერია, რომლის სპეციალობის წერითი გამოცდა ჩატარდება უნივერსიტეტში.

ელ.პლატფორმა  Zoom - ის გადმოწერაზე, შესაბამისი ტექნიკური (აუდიო და ვიდეო) პარამეტრების გამართვაზე, ასევე მის სივრცეში უწყვეტი  ინტერნეტ კავშირის უზრუნველყოფაზე  პასუხისმგებლია  მაგისტრანტობის კანდიდატი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და წინასწარ გადაამოწმოთ  გამოცდის დისტანციურად ჩაბარებისთვის მზაობა და გამოცდის დროს ხელთ იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც წარმოუდგენთ კომისიას  ონლაინ. 

რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ  მითითებულ ელ.ფოსტაზე მიიღებთ გამოცდის კოორდინატორისგან წერილს გამოცდაზე დასწრების ლინკით/ბმულით.

ინგლისური ენის გამოცდების განრიგი

შიდასაუნივერსიტეტო სპეციალობის გამოცდების განრიგი

 2021 წელი

ბანერები