ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
14 ივლისი, 2022
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო  და სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
14 თებერვალი, 2022
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე
დოქტორანტ ეკა ტყავაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
28 თებერვალი, 2022
დოქტორანტ ეკა ტყავაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
დოქტორანტ ეკატერინე სლოვინსკის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
18 თებერვალი, 2022
დოქტორანტ ეკატერინე სლოვინსკის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
გარე მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე
ახალი ამბები
8 თებერვალი, 2022
გარე მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე
Women Tech Hub
ახალი ამბები
4 თებერვალი, 2022
Women Tech Hub
MOON camp challenge
ახალი ამბები
2 თებერვალი, 2022
MOON camp challenge
როგორ გავხდეთ მისაბაძი ლიდერები ტექნოლოგიების სფეროში
ღონისძიებები
11 თებერვალი, 2022
როგორ გავხდეთ მისაბაძი ლიდერები ტექნოლოგიების სფეროში
ბანერები