ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

პირველადი შედეგები - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
ახალი ამბები
პირველადი შედეგები - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
2019-2020 სასწავლო წლისთვის  ბიზნესის,ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში გამოცხადებული მიღების სარეიტინგო სიები პროგრამების მიხედვით
ახალი ამბები
2019-2020 სასწავლო წლისთვის ბიზნესის,ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში გამოცხადებული მიღების სარეიტინგო სიები ...
განრიგი - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გამოცდა
ახალი ამბები
განრიგი - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გამოცდა
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სააპელაციო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სააპელაციო გამოცდების განრიგი
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ახალი ამბები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის  პირველადი შედეგები
ახალი ამბები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პირველადი შედეგები
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პრეზენტაცია
ღონისძიებები
11 სექტემბერი, 2019
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პრეზენტაცია
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ბანერები