ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კომპიუტერული ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

კომპიუტერული ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

The aim of bachelor programme is to prepare highly qualified specialist of computer engineering, who will be equipped with extensive knowledge in design, developing and operation of computer hardware, as well as the development of computer software. She/he will know the structure of computer hardware, technical characteristics and ongoing physical processes in it, ways and methods for their improvement; also will have developed professional skills, which will give him/her opportunity to get involved effectively in the production process of computer hardware.

Within the programme focus is made on necessary theoretical and practice knowledge in the field of Computer Engineering, in Mathematics, Physics, Computer Sciences and Architecture of Microcomputers and Microprocessors, also the development of practical skills in electrical engineering and programming, essential for project designing.

In addition, the programme is oriented on the development of transferable skills such as effective oral and written communication in English language, skills of quantitative discussion and critical thinking, effective teamwork, use of modern information technologies and academic studies skills.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები