ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალური განათლება

სპეციალური განათლება

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპიგასაუბრება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სპეციალური განათლების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც შეძლებს სასწავლო პროცესისა და გარემოს უზრუნველყოფას სპეციალური საჭიროებებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთათვის. პროგრამა მიმართულია სპეციალური განათლების სფეროში კომპლექსური თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების უზრუნველყოფაზე. პროგრამის პრიორიტეტია სტუდენტებისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა სწავლების ეფექტური სტრატეგიების გაცნობა და სპეციალური და ინკლუზიური განათლების პრაქტიკის კვლევა.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს სპეციალურ მასწავლებლად;
  • იმუშაოს სპეციალური და ინკლუზიური განათლების კონსულტანტად;
  • იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო და სპეციალიზებული სკოლის კოორდინატორად;
  • იმუშაოს განათლების სფეროთი დაინტერესებულ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მიხეილ გიორგაძე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეცლიატი
☏ 2 22 00 09 (205)
  ჭავჭავაძის 32, ოთახი A 201
✉:mikheil.giorgadze.1@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები