ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2013

2012-2013

ბიზნესის ადმინისტრირება - კურსები; აღწერა

ბანერები