ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2012

2011-2012

ბიზნესის ადმინისტრირება -  აღწერა, კურსები

ბანერები