ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 - 2014

2013 - 2014

პროგრამების კოდების ერთიანი კაგალოგი
ზოგადი მოდულის კურსების კატალოგი

ბანერები