ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მიღების წესი

1.ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ტურიზმი) (ძირითადი სპეციალობები) 2. კულტურის მენეჯმენტი (ძირითადი სპეციალობა)  
ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 3
უცხო ენა 2
ერთ-ერთი სავალდებულო საგნებიდან  
მათემატიკა 1
ისტორია 1
   
ბიზნესის ადმინისტრირება (საბანკო და საფინანსო საქმე) (ძირითადი სპეციალობა)  
ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2
უცხო ენა 3
ერთ-ერთი სავალდებულო საგნებიდან  
მათემატიკა 1
ბანერები