ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ტურიზმი), (კულტურის მენეჯმენტი)

ბანერები