ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები

Under construction

ბანერები