ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 60 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა.რეზიუმე (CV) 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში ისეთი კადრების მომზადება, რომლებიც ორგანიზაციული კონტექსტისგან დამოუკიდებლად შეძლებენ ორგანიზაციებისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრას, ასევე - ორგანიზაციების შიდა და გარე კომუნიკაციის წარმართვას, დარგში არსებული უახლესი ტენდენციებისგათვალისწინებით.

პროგრამა შემუშავებულია გერმანიის ქემნიცის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტსა და აშშ-ის სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტში არსებულ ანალოგიურ პროგრამებზე დაყრდნობით, აკადემიური პერსონალის გამოცდილების საფუძველზე.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • იმუშაოს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებსა და კომუნიკაციის სპეციალიზებულ სააგენტოებში;
  • სწავლა განაგრძოს შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე.

საკონტაქტო ინფომაცია

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
თბილისი, ქ.ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, E კორპუსი
☏ (+995 32) 222 00 09 (180)
✉ bte@ilaiuni.edu.ge

თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (181)
✉ tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge

თამარ ხუნდაძე
სამაგისტრო საფეხურის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (148)
✉ tamar.khundadze@iliauni.edu.ge

ანა თოფურია
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
☏ (+995 32) 222 00 09 (420)
✉ ana.tophuria@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები