ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 - 2015

2014-2015

1. ბიზნესის ადმინისტრირება – (ქართულენოვანი) – აღწერაკურსები
2. Business Administration – (ბიზნესის ადმინისტრირება -ინგლისურენოვანი) – აღწერაკურსები 
3. .ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი - აღწერა - კურსები

ბანერები