ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-2014

2013-2014

1. ბიზნესის ადმინისტრირება – (ქართულენოვანი) – აღწერა, კურსები
2. Business Administration – (ბიზნესის ადმინისტრირება -ინგლისურენოვანი) – აღწერა, კურსები
3. ტურიზმის მენეჯმენტი – აღწერა, კურსები
4.ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი - აღწერა - კურსები
5.სადაზღევო საქმე - აღწერა - კურსები

ბანერები