ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2013

2012-2013

1. ბიზნესის ადმინისტრირება – (ქართულენოვანი) – აღწერა, კურსები
2. Business Administration – (ბიზნესის ადმინისტრირება -ინგლისურენოვანი) – აღწერა, კურსები
3. ტურიზმის მენეჯმენტი – აღწერა, კურსები

ბანერები