ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების კატალოგი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის პროგრამების კატალოგი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები