ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტექნოლოგიის სკოლა

ტექნოლოგიის სკოლა

ტექნოლოგიების სკოლა მოიცავს რამდენიმე ქართულენოვან და ინგლისურენოვან საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის, მათემატიკისა და არქიტექტურის მიმართულებით. ტექნოლოგიების სკოლის მიზანია, მოამზადოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტები, რომელთაც, დარგის ღრმა ცოდნის გარდა, ექნებათ თანამედროვე ტექნოლოგიური ცოდნა და უნარები, რაც ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებით დასაქმების, კარიერული განვითარებისა და სამეცნიერო კვლევების საფუძველს წარმოადგენს.

ტექნოლოგიების სკოლა იყენებს თანამედროვე ლაბორატორიებს, რომლებიც ჩამოყალიბდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობითა და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მხარდაჭერით. უახლესი აპარატურითაა აღჭურვილი კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის, სტუდენტური დიზაინის, ჰიდრავლიკის, სტრუქტურული და გეოტექნიკური ლაბორატორიები. გარდა ამისა, ტექნოლოგიების სკოლის კურსები იყენებს უნივერსიტეტში არსებული ფაბლაბის, გეიმლაბისა და მონაცემთა ანალიზის ცენტრის რესურსებს როგორც სასწავლო მიზნით, ისე სხვადასხვა სტუდენტური პროექტის შესასრულებლად.

ტექნოლოგიების სკოლა თანამშრომლობს ბევრ საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებთან სტუდენტების სტაჟირებისა და დასაქმების კუთხით. სწავლის დროს სტუდენტს საშუალება ეძლევა, იმუშაოს თანამედროვე ლაბორატორიებში, მონაწილეობა მიიღოს კვლევებში, სტუდენტურ კონკურსებსა და კონფერენციებში, ერთი ან რამდენიმე სემესტრი ისწავლოს საზღვარგარეთ და პრაქტიკა გაიაროს წამყვან ტექნოლოგიურ კომპანიებში.

ბანერები