ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

2016 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

ტრენინგი სკოლის მასწავლებლებისთვის

2016 წლის 6 ნოემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორგანიზაცია კინგსმა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლამ ერთობლივი ტრენინგი ჩაატარეს სკოლის მასწავლებლებისთვის. ტრენინგის თემა: „ინტერკულტურული განათლება“, ტრენერები: ნინო ჭიაბრიშვილი, დავით მალაზონია. ტრენინგს 80-მდე მასწავლებელი დაესწრო. ამავე წლის 10 დეკემბერს პროფესორებმა ნინო ჭიაბრიშვილმა და დავით მალაზონიამ ზემოაღნიშნულ თემაზე ტრენინგი ჩაატარეს ახალციხეში სკოლის მასწავლებლებისთვისაც. ტრენინგის თემა: „ინტერკულტურული განათლება“, ტრენერები: ნინო ჭიაბრიშვილი, დავით მალაზონია

სემინარი ქართველ და ესტონელ განათლების სპეციალისტთა მონაწილეობით

2016 წლის 24-25 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის, ტარტუს და ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტების განათლების სკოლებისა და ესტონეთის მათემატიკოსთა ასოციაციის თანამშრომლობით გაიმართა სასკოლო და საუნივერსიტეტო განათლების პრობლემატიკისადმი მიძღვნილი სემინარი შემდეგ საკითხებზე:

  • მათემატიკური განათლების მიზნების ტრანსფორმაცია 21-ე საუკუნეში;
  • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა მათემატიკის სწავლა-სწავლებაში;
  • კურიკულუმის განვითარებისა და დანერგვის ძირითადი პრიორიტეტები;
  • მასწავლებელთა მომზადების თანამედროვე საუნივერსიტეტო პროგრამები;
  • მოქმედ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშემწყობი ტრენინგები;
  • მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები;
  • მათემატიკური განათლების ხარისხის საერთაშორისო კვლევები და ა.შ.

ილიაუნის განათლების სკოლის სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2016 წლის 13 ივლისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ამავე უნივერსიტეტის განათლების სკოლის საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის მომზადების, განათლების ადმინისტრირებისა და სპეციალური განათლების პროგრამების სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა.

მასწავლებელთა სასწავლო-მეთოდური კონფერენცია – 2016

2016 წლის 13 მაისს ევროპული სკოლის ორგანიზებითა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის მხარდაჭერით გაიმართა მასწავლებელთა სასწავლო-მეთოდური კონფერენცია თემაზე: „წარმატებული სასწავლო პრაქტიკა მედიაწიგნიერების, ეკოლოგიური წიგნიერებისა და სემიოტიკური კომპეტენციის განვითარებისათვის“. კონფერენცია მიზნად ისახავდა სასწავლო პროცესში განხორციელებული წარმატებული გამოცდილების გაზიარებას. კონფერენცია გახსნა ევროპული სკოლის დირექტორმა ნანა მოსიძემ, მონაწილეებს მიესალმნენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის დირექტორი სოფიკო ლობჟანიძე და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს უფროსი მარიამ ჩიქობავა. პლენარულ სხდომაზე მედიაწიგნიერების, ეკოწიგნიერებისა და სემიოტიკური კომპეტენციების განვითარების მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრეს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტმა თამარ მოსიაშვილმა, ჟურნალ „მასწავლებლის“ რედაქტორმა ნატო ინგოროყვამ, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ მანანა რატიანმა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ცირა ბარბაქაძემ. კონფერენციამ მუშაობა განაგრძო სექციებში, რომლებსაც ხელმძღვანელობდნენ როგორც ევროპული სკოლის საგნობრივი კათედრის გამგეები, ისე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტები და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები. კონფერენციის მუშაობა შეაჯამეს სექციის ხელმძღვანელებმა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა – მარიკა კაპანაძემ,ცირა ბარბაქაძემ და გიორგი გახელაძემ, ასევე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტებმა – ნონა პოპიაშვილმა და ნინო მარღიშვილმა. მონაწილეებს გადაეცათ კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

ილიაუნის განათლების სკოლისა და კინგსის შეხვედრა მასწავლებლებთან

2016 წლის 16 აპრილს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილიაუნის განათლების სკოლამ და საგანმანათლებლო ორგანიზაცია „კინგსმა“ გამართა ერთობლივი შეხვედრა მასწავლებლებთან. შეხვედრის ფარგლებში მასწავლებლებისთვის მოეწყო სემინარი პროფესიული განვითარების მნიშვნელოვან თემებზე. პედაგოგები გაეცნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. სემინარს გაუძღვა ილიაუნის განათლების სკოლის ხელმძღვანელი სოფიკო ლობჟანიძე. მას ესწრებოდა 400-მდე მასწავლებელი. სემინარი ორ სესიად ჩატარდა, პირველი სესია: მასწავლებლის თვითშეფასება – პროფესიული განვითარების პირველი ნაბიჯი, მეორე სესია: მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდე მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ფარგლებში. აღნიშნული შეხვედრა დასაწყისია ტრენინგების ციკლისა, რომელსაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლა და ორგანიზაცია „კინგსი“ სკოლის მასწავლებლებს ყოველთვიურად შესთავაზებენ და საშუალებას მისცემენ მათ, ინტერესთა მიხედვით დაკომპლექტებულ ჯგუფებში გაიარონ საგნობრივი ტრენინგები.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ: https://iliauni.edu.ge/ge/siaxleebi-8/gonisdziebebi-346/iliaunis-ganatlebis-skolisa-da-kingsis-shexvedra-maswavleblebtan.page

სამეცნიერო კინფერენცია „ინტერკულტურული განათლების პრაქტიკა საქართველოს სკოლებში“

2016 წლის 31 მარტს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია: „ინტერკულტურული განათლების პრაქტიკა საქართველოს სკოლებში“. კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. კონფერენცია ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტის „ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ (FR/382/2-210/13) ფარგლებში

ბანერები