ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოწვეული პერსონალი

განათლების სკოლის მოწვეული პერსონალი

განათლების სკოლის მოწვეული პერსონალი

მიმართულება - ქართული ენა და ლიტერატურა

 • ირინა სამსონია - მოწვეული მასწავლებელი
 • ნათელა მაღლაკელიძე - მოწვეული პროფესორი

მიმართულება - მათემატიკა

მიმართულება - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

მიმართულება - საზოგადოებრივი მეცნიერებები

მიმართულება - უცხო ენები

განათლების ადმინისტრირების მიმართულება

სპეციალური  განათლების მიმართულება

 • მარიკა ზაქარეიშვილი - მოწვეული მასწავლებელი
 • თამარ ნაკაიძე - მოწვეული მასწავლებელი
 • ნინო გოგიჩაძე - მოწვეული მასწავლებელი
 • მარიამ ხვადაგიანი - მოწვეული მასწავლებელი
 • ჟანა კვაჭაძე - მოწვეული მასწავლებელი
 • გიორგი დემეტრაშვილი - მოწვეული მასწავლებელი
 • მაია წულაძე - მოწვეული მასწავლებელი
 • ცირა ბარქაია - მოწვეული მასწავლებელი
 • ვიქტორია მიდელაური - მოწვეული მასწავლებელი

სკოლამდელი განათლების მიმართულება

 

ბანერები