ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

განათლების სკოლის აკადემიური პერსონალი

აბაკელია ნუგზარ        ასოცირებული პროფესორი                           კერძო მეთოდიკების მიმართულებით                                             
ანდღულაძე ნათია ასოცირებული პროფესორი განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით 
ბიწაძე მაია ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით 
ბრეგვაძე თამარ ასოცირებული პროფესორი  ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
დოლიძე ხათუნა ასოცირებული პროფესორი  სკოლამდელი განათლების მიმართულებით
თაბორიძე ელენე  ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
კაპანაძე მარიკა პროფესორი განათლების მიმართულებით
კიღურაძე თინათინ ასისტენტ-პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
ლობჟანიძე სოფიკო პროფესორი განათლების მეცნიერებების  მიმართულებით
გორგოძე სოფიო ასოცირებული პროფესორი ასოცირებული პროფესორი განათლების მიმართულებით
ლორთქიფანიძე ირინა ასოცირებული პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა)
მალაზონია დავით პროფესორი განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
მაღლაკელიძე შორენა ასოცირებული პროფესორი განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
რუხაძე ირინე ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
ტალიაშვილი თამარ პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
შავერდაშვილი ეკატერინე პროფესორი განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
შუკაკიძე ბერიკა ასოცირებული პროფესორი სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
ჭიაბრიშვილი ნინო ასისტენტ-პროფესორი განათლების ეკონომიკა და მართვა
ჭინჭარაული თინათინ ასოცირებული პროფესორი ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჯიბლაძე ელენე ასოცირებული პროფესორი განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით
ბანერები