ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების სკოლის პარტნიორები

განათლების სკოლის პარტნიორები

განათლების სკოლა თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან:

ბანერები