ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების სკოლის ძირითადი მიმართულებები

განათლების სკოლის ძირითადი მიმართულებები

ილიას უნივერსიტეტის განათლების სკოლა ახორციელებს საქმიანობას კვლევის, აკადემიური და უწყვეტი განათლებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების მიმართულებით.

ბანერები