ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თათული დუშუაშვილი

თათული ხუშუაშვილი

თათული ხუშუაშვილი დაიბადა 1989 წლის 10 აგვისტოს. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით და ფლობს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკაში.

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის მკვლევარია 2015 წლიდან. აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებში კვლევების მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება; ასევე, მუშაობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტად. უძღვება ეკონომიკისა და სტატისტიკის კურსებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტში.

კვლევითი ინტერესები: განათლება, საგარეო ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, შრომა, მიგრაცია, ტურიზმი.

ჩატარებული კვლევები:

„დაზოგვის დილემა“ ლარის გაუფასურების ფონზე 

გასაუბრება, ინტერესთა ორმხრივი თანხვედრისათვის 

კონკურენტი მეზობლად 

რა ხანგრძლივობის უნდა იყოს სამუშაო დღე? 

რომელი სექტორია საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი?  

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების იმპორტის ანალიზი

შიდა ტურიზმი საქართველოში 

რა არის სოციალური პროგრესის ინდექსი და ზომავს თუ არა ის ქვეყნის წარმატებას? 

რამდენად დიდ პრობლემად შეიძლება იქცეს კადრების დენადობა ორგანიზაციისთვის? 

ლარის გაუფასურების ეფექტი სამშენებლო სექტორზე 

ქართული თხილის ბაზრის ანალიზი  

საბანკო სექტორის მნიშვნელობა ეკონომიკისთვის 

კრიმინალი და ეკონომიკა 

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი კიდევ ერთი ფაქტორი

სახელმწიფო საგარეო ვალი - საფრთხე თუ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა? 

შემცირებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი და ბიზნესსექტორი 

მიგრაცია - ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი თუ შემაფერხებელი ფაქტორი? 

ტურიზმი სტიქიის შემდეგ 

ინფლაციური მოლოდინები და სტატისტიკა 

წყალდიდობის მოსალოდნელი გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე 

შრომის ბაზარზე უნარების შეუსაბამობა, როგორც ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი ფაქტორი 

ექსპორტის შემცირების მიზეზები და პერსპექტივები

ბანერები