ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლარისა პატარაია

ლარისა პატარაია

ლარისა პატარაიას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საქმიანობის ექვსწლიანი გამოცდილება აქვს. ამჟამად მუშაობს დისერტაციაზე ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში. არის სტრატეგიული მენეჯმენტის და კონკურენტუნარიანობის სპეციალისტი. 2014 წლიდან ეწევა კვლევით საქმიანობას ილიაუნის ბიზნესის სკოლაში. მისი კვლევითი ინტერესებია:

1. ბიზნესში მიმდინარე ცვლილებების გავლენა ეკონომიკაზე

2. უძრავი ქონება და დეველოპმენტი

3. გენდერი და ეკონომიკა

4. სოფლის მეურნეობა

ქვემოთ მოცემულ ლინკებზე შეგიძლიათ ნახოთ მისი სტატიები, რომლებიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევების საფუძველზეა დაწერილი.

http://www.jard.edu.pl/volume34/issue4/abstract-603.html
https://www.questia.com/library/journal/1P3-3745475561/motives-and-attitudes-for-saving-among- young-georgians
http://forbes.ge/news/231/
http://forbes.ge/news/262/
http://forbes.ge/blog/list/?author=15

ბანერები