ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მკვლევრები

ბიზნესის სკოლის მკვლევრები

ბანერები