ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის თანამშრომლები

ბანერები