ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი

დიმიტრი ჯაფარიძე
ბიზნესის ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის
დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge

მარიკა ჯანჯღავა
დეკანის თანაშემწე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E310
☏ (+995 32) 222 00 09 (199)
marika.janjghava@iliauni.edu.ge

მარიამ კიკნაველიძე
ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსის მოადგილე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E308
☏ (+995 32) 222 00 09 (421)
mariam_kiknavelidze@iliauni.edu.ge

თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (181)
tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge

მაია რამიშვილი
ფინანსური კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (182)
maia_ramishvili@iliauni.edu.ge

ირმა იაკობაშვილი
სტუდენტთა ერთიანი ბაზების ჯგუფის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (183)
irma_iakobashvili@iliauni.edu.ge

ქეთევან მცხეთლიშვილი
შიდა და გარე ტრანსკრიპტის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (184)
ketevan_mtskhetlishvili@iliauni.edu.ge

ნინო ბერელიძე
საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
☏ (+995 32) 222 00 09 (185)
nino.berelidze@iliauni.edu.ge

მაია მიქაბერიძე
საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
☏ (+995 32) 222 00 09 (186)
maia.mikaberidze@iliauni.edu.ge

თამარ ცხადაძე
დანართების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
tamar.tskhadadze@iliauni.edu.ge

მანანა ჭუმბურიძე
დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
manana_chumburidze@iliauni.edu.ge

მარიკა ლარცულიანი
დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
marika.lartsuliani@iliauni.edu.ge 

ანა დაიაური
ოპერატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (180)
✉ ana.daiauri.1@iliauni.edu.ge

ბიზნესის სკოლა

გიორგი აბაშიშვილი
ბიზნესის სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
giorgi.abashishvili@iliauni.edu.ge

ანა ქინქლაძე
სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (195)
ana.kinkladze@iliauni.edu.ge

ლანა ალიბეგაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების ზოგადი მოდულის და მაინორ პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (190)
lana.alibegashvili.1@iliauni.edu.ge

ნინო რუაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების მეორე კურსის სტუდენტთა კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (196)
nino.ruadze@iliauni.edu.ge

სოფიო გაბისონია
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საფეხურის პროგრამის მესამე კურსის, საბაკალავრო საფეხურის კულტურის მენეჯმენტის პროგრამის და სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (242)
sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge

თამარ ხუნდაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საფეხურის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (148)
tamar.khundadze@iliauni.edu.ge

ანა თოფურია
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E308
☏ (+995 32) 222 00 09 (420)
ana.tophuria@iliauni.edu.ge

მაკა სიმონიშვილი
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E308
☏ (+995 32) 222 00 09 (192)
makasimonishvili@iliauni.edu.ge

ნუცა ჩარკვიანი
მუდლის გავრცელების და სინქრონიზაციის სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E310
nutsa.charkviani@iliauni.edu.ge

სალომე ლიპარტელიანი
სტაჟიორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E310
salome.liparteliani.6@iliauni.edu.ge


ცენტრები

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი

გიორგი ქემერტელიძე
ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E411
giorgi.kemertelidze@iliauni.edu.ge

საგამოცდო ცენტრი

დარეჯან ქობელაშვილი
საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E244
darejan_qobelashvili@iliauni.edu.ge

ნათია ბერიაშვილი
საგამოცდო ცენტრის სტაჟიორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
☏ (+995 32) 222 00 09 (410)
examsbs@iliauni.edu.ge

ბიზნესის კვლევების ცენტრი

ნინო პატარაია
ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E232,
nino.pataraia@iliauni.edu.ge

აკადემიური წერის ცენტრი

მაია როგავა
აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E220
maia.rogava@iliauni.edu.ge

ნინო გალდავაძე
აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორის თანაშემწე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E220
nino.galdavadze@iliauni.edu.ge

ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტი

თენგიზ ვერულავა
ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი
tengiz.verulava@iliauni.edu.ge

ფინანსური განათლების ცენტრი

გიორგი კეპულაძე
ფინანსური განათლების ცენტრის დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E404
gkepuladze@sab.ge


განათლების სკოლა

სოფიკო ლობჟანიძე
განათლების სკოლის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E323
sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge

მიხეილ გიორგაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (205)
mikheil.giorgadze.1@iliauni.edu.ge

სოფიკო შარაბიძე
განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (187)
sophiko.sharabidze@iliauni.edu.ge

ლიკა ტვილდიანი
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის და პრაქტიკის
კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (480)
lia.tvildiani.1@iliauni.edu.ge

ცენტრები

მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი

თამარი ტალიაშვილი
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E319
ttaliashvili@iliauni.edu.ge

საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი ,,,SALIS”

მარინა კაპანაძე
➳ გ. წერეთლის #1, ოთახი: G502
marika_kapanadze@iliauni.edu.geტექნოლოგიის სკოლა

მიხეილ ჯეიმს სონდერსი
ტექნოლოგიების სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
msaunders@sdsu.edu

ცენტრები და ინსტიტუტები

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი

ივანე მურუსიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: G504
miv@iliauni.edu.ge

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტი

გიორგი ხიმშიაშვილი
ინსტიტუტის დირექტორი
gogikhim@yahoo.com

კვლევითი და ტექნოლოგიური ცენტრი - ნანოსტრუქტურები განახლებადი ენერგიისათვის

ლარისა ჯანგიძე
მკლევარი

გივი სხილაძე
მკვლევარი

კვანტური მატერიისა და ოპტიკური კვლევის ინსტიტუტი

გიორგი ვეშაპიძე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: H112
giorgi.veshapidze@iliauni.edu.ge
ურბანული და არქიტექტურული კლვევის ინსტიტუტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი

დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge


გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი

დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge

გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია

დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
✉ japaridze@iliauni.edu.ge

ბანერები