ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ნებისმიერი ინფორმაციის ან/და კონსულტაციის მისაღებად სტუდენტს შეუძლია, გამოიყენოს https://argus.iliauni.edu.ge-ს  ბაზა ან ისარგებლოს კომუნიკაციის შემდეგი საშუალებებით:

ელ-ფოსტა: bte@iliauni.edu.ge

ცხელი ხაზი:

☏ (+995 32) 222 00 09 (180) (181)

ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი

დიმიტრი ჯაფარიძე
დეკანი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5.
japaridze@iliauni.edu.ge

 

პაატა ბრეკაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5. E311
paata.brekashvili@iliauni.edu.ge


ლაშა ტაბატაძე

ბიზნესის სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E310
lasha.tabatadze@iliauni.edu.ge


მაკა სიმონიშვილი
ბიზნესის სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5. E310
makasimonishvili@iliauni.edu.ge


მარიამ მაჭავარიანი
ტექნოლოგიების სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი T107
mariam.machavariani.4@iliauni.edu.ge


ანა თოფურია
ტექნოლოგიების სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი T107
ana.tophuria@iliauni.edu.ge


მიხეილ გიორგაძე
განათლების სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221
mikheil.giorgadze.1@iliauni.edu.ge


ქეთევან მცხეთლიშვილი
შიდა და გარე ტრანსკრიპტის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
ketevan_mtskhetlishvili@iliauni.edu.ge


ნინო ბერელიძე
საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
nino.berelidze@iliauni.edu.ge


მაია მიქაბერიძე
საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
maia.mikaberidze@iliauni.edu.ge


თამარ ცხადაძე
დანართების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E303
tamar.tskhadadze@iliauni.edu.ge


მანანა ჭუმბურიძე
დანართების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E303
manana_chumburidze@iliauni.edu.ge


ანა დაიაური
ოპერატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
ana.daiauri.1@iliauni.edu.ge


თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge


მაია რამიშვილი
ფინანსური კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
maia_ramishvili@iliauni.edu.ge


ირმა იაკობაშვილი
სტუდენტთა ერთიანი ბაზების ჯგუფის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
irma_iakobashvili@iliauni.edu.ge


ბიზნესის სკოლა

დიმიტრი ჯაფარიძე
ბიზნესის სკოლის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5.
japaridze@iliauni.edu.ge


ანა ქინქლაძე
სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
ana.kinkladze@iliauni.edu.ge


ლანა ალიბეგაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების ზოგადი მოდულის და მაინორ პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
lana.alibegashvili.1@iliauni.edu.ge


ნინო რუაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების მეორე კურსის სტუდენტთა კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
nino.ruadze@iliauni.edu.ge


სოფიო გაბისონია
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საფეხურის პროგრამის მესამე კურსის, საბაკალავრო
საფეხურის კულტურის მენეჯმენტის პროგრამის და სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge


თამარ ხუნდაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საფეხურის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
tamar.khundadze@iliauni.edu.ge

ტექნოლოგიების სკოლა

ვახტანგ ბალავაძე
ტექნოლოგიების სკოლის ხელმძღვანელი  მ/შ.
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი T106
vakhtang.balavadze@iliauni.edu.ge


გვანცა ლორთქიფანიძე
ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი T107
gvantsa.lortkipanidze@iliauni.edu.ge


სალომე დარასელია
ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი T107
salome.daraselia.3@iliauni.edu.ge


თეკლა ჯარიაშვილი
ტექნოლოგიების სკოლის რეკრუტინგის სპეციალისტი
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი T107
tekla.jariashvili.1@iliauni.edu.ge


განათლების სკოლა

სოფიკო ლობჟანიძე
განათლების სკოლის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E323
sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge


სოფიკო შარაბიძე
განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221
sophiko.sharabidze@iliauni.edu.ge


ლიკა ტვილდიანი
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის და პრაქტიკის
კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221
lia.tvildiani.1@iliauni.edu.ge


საგამოცდო ცენტრი

დარეჯან ქობელაშვილი
საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E244
darejan_qobelashvili@iliauni.edu.ge


მარინა ჩხიკვიშვილი
საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E244
examsbs@iliauni.edu.ge


ნათია ბერიაშვილი
საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E301
examsbs@iliauni.edu.ge


მარიკა ლარცულიანი
საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E301
examsbs@iliauni.edu.ge


ნუცა ჩარკვიანი
საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E301
examsbs@iliauni.edu.ge


მაკა ნიქაბაძე
საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E301
examsbs@iliauni.edu.ge


კვლევითი ცენტრები და ინსტიტუტები
ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი

გიორგი ქემერტელიძე
ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E411
giorgi.kemertelidze@iliauni.edu.ge


ბიზნესის კვლევების ცენტრი

ნინო პატარაია
ბიზნესის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E232,
nino.pataraia@iliauni.edu.ge


აკადემიური წერის ცენტრი

მაია როგავა
აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E220
maia.rogava@iliauni.edu.ge


ნინო გალდავაძე
აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელის თანაშემწე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E220
nino.galdavadze@iliauni.edu.ge


მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი

ხელმძღვანელი - თამარი ტალიაშვილი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E319
ttaliashvili@iliauni.edu.ge


საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი ,,,SALIS”

ხელმძღვანელი - მარინა კაპანაძე
➳ გ. წერეთლის #1, ოთახი: G502
marika_kapanadze@iliauni.edu.ge

გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი

ხელმძღვანელი - ივანე მურუსიძე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: G504
miv@iliauni.edu.ge


ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტი

ხელმძღვანელი - გიორგი ხიმშიაშვილი
gogikhim@yahoo.com


კვლევითი და ტექნოლოგიური ცენტრი - ნანოსტრუქტურები
განახლებადი ენერგიისათვის

ლარისა ჯანგიძე
მკლევარი
გივი სხილაძე

კვანტური მატერიისა და ოპტიკური კვლევის ინსტიტუტი

გიორგი ვეშაპიძე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: H112
giorgi.veshapidze@iliauni.edu.ge


ურბანული და არქიტექტურული კლვევის ინსტიტუტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი

დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge


გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი

დიმიტრი ჯაფარიძე
ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
✉ japaridze@iliauni.edu.ge


გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია

დიმიტრი ჯაფარიძე
ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge


ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრი

ეკატერინე შავერდაშვილი
ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 222
ekaterine_shaverdashvili@iliauni.edu.ge

ბანერები