ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი გადასულია დისტანციური მუშაობის ფორმატზე. ამდენად, დროებით შეიცვალა ფაკულტეტთან კომუნიკაციის საშუალებებიც. 

ნებისმიერი ინფორმაციის ან/და კონსულტაციის მისაღებად სტუდენტს შეუძლია,
გამოიყენოს https://argus.iliauni.edu.ge-ს  ბაზა ან ისარგებლოს კომუნიკაციის შემდეგი საშუალებებით:

ელ-ფოსტა: bte@iliauni.edu.ge

ცხელი ხაზი: 

☏ (+995 32) 222 00 09 (180) (181) (195)

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი - ანა ქინქლაძე   (+995) 577 26 20 17

პროექტების მენეჯერი (სტატუსის აღდგენა, სტატუსის შეჩერება, ფინანსური საკითხები, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის მიღებები) - თამარ თაყაიშვილი (+995) 577 23 77 19 
 
 

ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი

დიმიტრი ჯაფარიძე
ბიზნესის ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის
დეკანი
➳ ტექნოლოგიების კორპუსი
japaridze@iliauni.edu.ge

მარიკა ჯანჯღავა
დეკანის თანაშემწე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
marika.janjghava@iliauni.edu.ge


ანა ქინქლაძე

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
✉ ana.kinkladze@iliauni.edu.ge


თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
tamar_takaishvili@iliauni.edu.geმაია რამიშვილი
ფინანსური კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
maia_ramishvili@iliauni.edu.geირმა იაკობაშვილი
სტუდენტთა ერთიანი ბაზების ჯგუფის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
irma_iakobashvili@iliauni.edu.geქეთევან მცხეთლიშვილი
შიდა და გარე ტრანსკრიპტის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
ketevan_mtskhetlishvili@iliauni.edu.geნინო ბერელიძე
საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
nino.berelidze@iliauni.edu.ge

მაია მიქაბერიძე
საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
maia.mikaberidze@iliauni.edu.ge

თამარ ცხადაძე
დანართების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E310
tamar.tskhadadze@iliauni.edu.ge

მანანა ჭუმბურიძე
დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E310
manana_chumburidze@iliauni.edu.ge

ანა დაიაური
ოპერატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
ana.daiauri.1@iliauni.edu.ge


ბიზნესის სკოლა

ლანა ალიბეგაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების ზოგადი მოდულის და მაინორ პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
lana.alibegashvili.1@iliauni.edu.ge


ნინო რუაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების მეორე კურსის სტუდენტთა კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
nino.ruadze@iliauni.edu.ge


სოფიო გაბისონია
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საფეხურის პროგრამის მესამე კურსის, საბაკალავრო
საფეხურის კულტურის მენეჯმენტის პროგრამის და სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge


თამარ ხუნდაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საფეხურის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
tamar.khundadze@iliauni.edu.ge

ანა თოფურია
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
ana.tophuria@iliauni.edu.ge


მაკა სიმონიშვილი
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
makasimonishvili@iliauni.edu.ge


ცენტრები
ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი
გიორგი ქემერტელიძე
ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E411
giorgi.kemertelidze@iliauni.edu.ge


საგამოცდო ცენტრი
დარეჯან ქობელაშვილი
საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E244
darejan_qobelashvili@iliauni.edu.geნათია ბერიაშვილი
საგამოცდო ცენტრის სტაჟიორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
examsbs@iliauni.edu.ge

მარიკა ლარცულიანი
დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
marika.lartsuliani@iliauni.edu.ge

ნუცა ჩარკვიანი
მუდლის გავრცელების და სინქრონიზაციის სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
nutsa.charkviani@iliauni.edu.ge

ბიზნესის კვლევების ცენტრი
ნინო პატარაია
ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E232,
nino.pataraia@iliauni.edu.ge


აკადემიური წერის ცენტრი
მაია როგავა
აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E220
maia.rogava@iliauni.edu.ge

ნინო გალდავაძე
აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორის თანაშემწე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E220
nino.galdavadze@iliauni.edu.ge

ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტი
თენგიზ ვერულავა
ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი
tengiz.verulava@iliauni.edu.ge

განათლების სკოლა
სოფიკო ლობჟანიძე
განათლების სკოლის ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E323
sopiko_lobjanidze@iliauni.edu.ge

მიხეილ გიორგაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221 
mikheil.giorgadze.1@iliauni.edu.ge


სოფიკო შარაბიძე
განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221 
sophiko.sharabidze@iliauni.edu.ge


ლიკა ტვილდიანი
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის და პრაქტიკის
კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 221 
lia.tvildiani.1@iliauni.edu.ge


ცენტრები
მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი
თამარი ტალიაშვილი
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E319
ttaliashvili@iliauni.edu.ge

საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი ,,,SALIS”
მარინა კაპანაძე
➳ გ. წერეთლის #1, ოთახი: G502
marika_kapanadze@iliauni.edu.ge


ტექნოლოგიის სკოლა
მიხეილ ჯეიმს სონდერსი
ტექნოლოგიების სკოლის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: T106
msaunders@sdsu.edu

სალომე დარასელია
ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E305
✉ salome.daraselia.3@iliauni.edu.ge

მარიამ მაჭავარიანი
ტექნოლოგიების სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E301
✉ mariam.machavariani.4@iliauni.edu.ge

ცენტრები და ინსტიტუტები
გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი
ივანე მურუსიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: G504
miv@iliauni.edu.ge

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების
ინსტიტუტი
გიორგი ხიმშიაშვილი
ინსტიტუტის დირექტორი
gogikhim@yahoo.com


კვლევითი და ტექნოლოგიური ცენტრი - ნანოსტრუქტურები
განახლებადი ენერგიისათვის
ლარისა ჯანგიძე
მკლევარი
გივი სხილაძე
მკვლევარი
კვანტური მატერიისა და ოპტიკური კვლევის ინსტიტუტი
გიორგი ვეშაპიძე
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: H112
giorgi.veshapidze@iliauni.edu.ge
ურბანული და არქიტექტურული კლვევის ინსტიტუტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი
დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge

გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი
დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge

გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია
დიმიტრი ჯაფარიძე
დირექტორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E301
japaridze@iliauni.edu.ge

ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრი
ეკატერინე შავერდაშვილი
ხელმძღვანელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 222
ekaterine_shaverdashvili@iliauni.edu.ge

ბანერები